drept

 Programul de licenţă DREPT pregăteşte studenţii pentru utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic, aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic, aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi internaţionale, interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state, aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă, utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea şi în soluţionarea lor corectă din punct de vedere juridic, realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.


preinscr1

 Programul de licență DREPT este de 4 ani și însumează 240 ECTS (puncte credite de studiu transferabile)

 Programul de studii universitare de licenţă Drept pregăteşte specialişti în domeniul juridic, care au posibilitatea să profeseze ca  Magistraţi (Judecători sau Procurori), Avocaţi, Notari, Executori judecătoreşti, Cercetători, Cadre didactice, Auxiliari ai instanţelor de  judecată (Grefieri, Arhivari etc.). De asemenea, licenţiaţii în drept pot ocupa posturi de Consilieri juridici, Referenţi, Coordonatori de  programe şi alte funcţii care solicită cunoştinţe juridice.