DOCUMENTE DE INTERES PENTRU STUDENTII SI MASTERANZI (LEGISLATIE, REGULAMENTE,METODOLOGII)

H.G. nr. 294/1997 descarca
H.G. nr. 575/2015 privind înființarea Facultății SJSE Constanța descarca
Legea nr. 443/2002 privind înființarea Universității Spiru Haret descarca
Legea nr. 320/2018 privind modificarea Legii nr. 443/2002 descarcă
H.G. nr. 412/2024 Hotărâre de Guvern privind situația acreditarilor programelor de studii universitare de licență descarcă
H.G. nr. 413/2024 Hotărâre de Guvern privind situația acreditarilor programelor de studii universitare de masterat descarcă
Strategia Facultății SJSE Constanța pentru perioada 2022-2026 descarca
Regulament privind activitatea profesională a studenților

anul universitar 2023-2024 descarca

Codul universitar prvind drepturile si obligatiile studentilor descarca
INFORMATII DE INTERES PUBLIC descarca
Metodologia obtinerii certificatului de competenta lingivistica descarca
Regulament privind acordarea burselor studențești descarca
 Ghid privind educația centrată pe student descarca 
Metodologie desfasurare licenta / disertatie (iulie 2024, septembrie 2024, februarie 2025) descarca
Metodologie privind admiterea in anul universitar 2023-2024 - studii universitare de licenta descarca
Metodologie privind admiterea in anul universitar 2023-2024 - studii universitare de masterat
descarca

 

Hotărâri de guvern privind înființarea și funcționarea specializărilor/ programelor de studii

HOTARARE DE GUVERN 412 DIN 2024 HOTARARE DE GUVERN 413 DIN 2024  
HOTĂRÂRE DE GUVERN 367 DIN 2023 HOTĂRÂRE DE GUVERN 356 DIN 2023  
HOTARARE DE GUVERN 978 DIN 2022 HOTARARE DE GUVERN 979 DIN 2022   
HOTARARE DE GUVERN 403bis DIN 2021 HOTARARE DE GUVERN 906 DIN 2021  
HOTARARE DE GUVERN 739 DIN 2020 HOTARARE DE GUVERN 738 DIN 2020  
HOTARARE DE GUVERN 299 DIN 2020 HOTARARE DE GUVERN 297 DIN 2020  
HOTARARE DE GUVERN 640 DIN 2019 HOTARARE DE GUVERN 641 DIN 2019  
HOTARARE DE GUVERN 692 DIN 2018 HOTARARE DE GUVERN 691 DIN 2018  
HOTARARE DE GUVERN 158 DIN 2018 HOTARARE DE GUVERN 185 DIN 2018  
HOTARARE DE GUVERN 615 DIN 2017 HOTARARE DE GUVERN 614 DIN 2017  HOTARARE DE GUVERN 140 DIN 2017
HOTARARE DE GUVERN 117 DIN 2017 HOTARARE DE GUVERN  402 DIN 2016  HOTARARE DE GUVERN  376 DIN 2016
HOTARARE DE GUVERN  723 DIN 2015 HOTARARE DE GUVERN  595 DIN 2015 HOTARARE DE GUVERN  575 DIN 2015
HOTARARE DE GUVERN  729 DIN 2014 HOTARARE DE GUVERN  538 DIN 2014 HOTARARE DE GUVERN  527 DIN 2014
HOTARARE DE GUVERN  581 DIN 2013 HOTARARE DE GUVERN  447 DIN 2013 HOTARARE DE GUVERN  564 DIN 2012
HOTARARE DE GUVERN  697 DIN 2011 HOTARARE DE GUVERN  595 DIN 2010 HOTARARE DE GUVERN  943 DIN 2009
HOTARARE DE GUVERN  467 DIN 2008 HOTARARE DE GUVERN  676 DIN 2007