DREPT-Orar an univ. 2022/2023

Orar an 1 Drept     sem. I

Orar an 2 Drept     sem. I

Orar an 3 Drept     sem. I

Orar an 4 Drept     sem. I

 

Structura orelor de activități didactice în format fizic și online sincrone din total ore prevăzute în planul de învățământ

Structura saptamani impare/pare semestrul I

Calendar an universitar 2022-2023

Drept - Programul Bibliotecii Facultatii SJSE Constanta

Program Bibliotecă   2019-2020    2020-2021

Drept-program permanență și consultații

Program audiente conducerea Facultatii    sem.I 2022-2023

Program permanență conducerea Facultății     2022-2023

Program consultații cadre didactice Drept          sem. I 2022-2023

Drept - Director program, tutori

 

Director program DREPT (an univ. 2022-2023)

conf.univ.dr. Nicolau Ingrid

Tutori anii I-IV (an univ. 2022-2023)

an I: conf.univ.dr. Nicolau Ingrid

an II: conf.univ.dr. Comșa Ana-Maria

an III: lect.univ.dr. Mocanu Mihaela

an IV: conf.univ.dr. Topor Roxana

 

%MCEPASTEBIN%