10134291 300x300

Program licență Drept

drept

 Programul de licenţă DREPT pregăteşte studenţii pentru utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic, aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic, aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi internaţionale, interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state, aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă, utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea şi în soluţionarea lor corectă din punct de vedere juridic, realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

Citește mai mult:Program licență Drept