Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța a luat ființă în urma procesului de reorganizare desfășurat la Universitatea „Spiru Haret” în anul 2015, conform HG 575/ 2015 publicate în MO 554 bis din 27.07.2015, însumând fostele Facultăți de Drept și Administrație Publică și de Management Financiar Contabil Constanța.
Misiunea Facultăţii de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa este aceea de a oferi relevanță practică ansamblului de concepte teoretice care fac obiectul procesului de învățământ și de cercetare și de a contribui, atât prin calitatea activităților academice cât și prin intermediul parteneriatelor derulate cu organizații și practicieni cu experiență în domeniul economic și juridic, la dezvoltarea economico-socială regională și la aducerea de absolvenți angajabili pe piața muncii.
Acordăm o importanță deosebită componentei practice a procesului educațional, fapt demonstrat de funcționarea, în cadrul facultății, a laboratoarelor cu rol de simulare a activităților juridice și economice (sală de judecată simulată, hotel-restaurant simulat, bancă simulată).
Condiţiile de studiu oferite, performanțele studenților și absolvenților, precum și calificarea profesională a cadrelor didactice au făcut ca toate programele de studiu oferite de facultate, atât la nivelul studiilor de licență, cât și la nivelul studiilor de masterat să fie acreditate de către ARACIS.
Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa oferă oportunitatea de a studia într-un mediu de predare-învățare modern, devenind student/masterand al următoarelor programe de studii:

Programe de studii universitare de Licență

 • Drept – 4 ani / 240 ECTS
 • Management - 3 ani / 180 ECTS
 • Management (predare în limba engleză) - 3 ani / 180 ECTS

Programe de studii universitare de Master

 • Științe Penale – 1 an / 60 ECTS
 • Management Organizațional și Antreprenoriat -  2 ani / 120 ECTS
 • Management Organizațional și Antreprenoriat (predare în limba engleză) -  2 ani / 120 ECTS
 • Dialog Social și Comunicare în Relațiile de Muncă - 1 an / 60 ECTS
 • Contabilitate, Expertiză și Audit -  2 ani / 120 ECTS – program afiliat CECCAR

Programe de studii postuniversitare

 • Managementul afacerilor – 180 ore / 20 ECTS
 • Managementul activităților de turism -180 ore / 20 ECTS
 • Managementul activităților comerciale –180 ore / 20 ECTS
 • Managementul organizațiilor de învățământ -180 ore / 20 ECTS
          Prin întreaga activitate derulată în cadrul Facultăţii de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa dorim să creăm un mediu de învăţământ şi de cercetare pentru studenţi şi cadre didactice favorizant pentru creaţie şi inovare, pentru comunicare, pentru colaborare şi obţinere de performanţe didactice şi ştiinţifice ridicate, care să ne consolideze poziţia în cadrul învăţământului superior economic românesc, să ne asigure vizibilitate la nivel european și să asigure absolvenților dobândirea de competențe profesionale și transversale care să le garanteze competitivitatea pe piața liberă a muncii din țară și din Uniunea Europeană.
photo