Departamentul de Ştiinţe Economice

Director Departament:
Conf.univ.dr. Pârvu Iuliana

 

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf.univ.dr. Iuliana Pârvu

2. Lector univ.dr. Adina Trandafir
3. Asist.univ.dr. Claudia Guni

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Economice

Plan de activitate al Departamentului de Științe Economice    2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018

Raport de activitate al Departamentului de Științe Economice    2014-2015   2015-2016   2016-2017

Departamentul de Ştiinţe Juridice

Director Departament:
Conf.univ.dr. Topor Roxana Elena

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf. univ. dr. Roxana Elena Topor
2. Lector univ. dr. Ingrid Ileana Nicolau
3. Lector univ. dr. Comșa Ana-Maria

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Juridice

Plan de activitate al Departamentului de Științe Juridice  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018

Raport de activitate al Departamentului de Științe Juridice    2014-2015  2015-2016   2016-2017