Departamentul de Științe Juridice și Științe Economice

Director Departament:
Conf.univ.dr. Pârvu Iuliana

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf.univ.dr. Iuliana Pârvu

2. Lector univ.dr. Guni Claudia
3. Lector univ.dr. Comșa Ana-Maria

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Juridice și Științe Economice

Plan de activitate al Departamentului de Științe Juridice și Științe Economice        2019-2020

Raport de activitate al Departamentului de Științe Juridice și Științe Economice