Departamentul de Științe Juridice și Științe Economice

Director Departament:
Conf.univ.dr. Pârvu Iuliana

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf.univ.dr. Iuliana Pârvu

2. Lector univ.dr. Guni Claudia
3. Lector univ.dr. Comșa Ana-Maria

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Juridice și Științe Economice

Plan de activitate al Departamentului de Științe Juridice și Științe Economice        2018-2019     2019-2020     2020-2021      2021-2022     2022-2023    2023-2024

Raport de activitate al Departamentului de Științe Juridice și Științe Economice    2019-2020   2020-2021   2021-2022    2022-2023

Raport de evaluare multicriterială       2018-2019 Departament SE    2018-2019 Departament SJ   2019-2020   2020-2021   2021-2022    2022-2023