Departamentul de Ştiinţe Economice

Director Departament:
Conf.univ.dr. Pârvu Iuliana

 

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf.univ.dr. Iuliana Pârvu

2. Lector univ.dr. Adina Trandafir
3. Asist.univ.dr. Claudia Guni

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Economice

Plan de activitate al Departamentului de Științe Economice    2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018

Raport de activitate al Departamentului de Științe Economice    2014-2015   2015-2016   2016-2017

Departamentul de Ştiinţe Juridice

Director Departament:
Conf.univ.dr. Topor Roxana Elena

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf. univ. dr. Roxana Elena Topor
2. Lector univ. dr. Ingrid Ileana Nicolau
3. Lector univ. dr. Liliana Marilena Lazăr

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Juridice

Plan de activitate al Departamentului de Științe Juridice  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018

Raport de activitate al Departamentului de Științe Juridice    2014-2015  2015-2016   2016-2017