Program licență Management(IF) - misiunea

Misiunea programului de studii universitare de licență Management (IF) din cadrul Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța este didactică și de cercetare științifică.

Misiunea programului de studii este în concordanță cu denumirea acestuia, precum și cu domeniul de studii universitare de licență, Management, în care se încadrează. Astfel, programul de studii universitare de licență Management (IF) are în vedere pregătirea și formarea interdisciplinară și multidisciplinară a viitorilor licențiați în științe economice, domeniul Management, asigurând acestora șanse reale în competiția de pe piața internă și europeană a forței de muncă. Studenților li se oferă posibilitatea de a deveni specialiști cu o solidă pregătire în domeniul Management, capabili să facă față problemelor complexe ale firmelor naționale și internaționale în care lucrează sau vor lucra.

Misiunea de cercetare științifică se axează pe investigarea mecanismelor economico-financiare din domeniul managementului, identificarea de soluții de perfecționare a acestora, oferind variante practice de modernizare a proceselor respective, realizându-se prin stimularea gândirii și a forțelor creatoare, valorificându-se astfel în mod multilateral potențialul de creație științifică în domeniul economic. Cercetarea științifică vizează atât aspectele teoretice, cât și componenetele practice ale învățământului universitar specifice domeniului Management.

Activitatea de cercetare științifică se realizează în concordanță cu prevederile Strategiei de cercetare științifică a Universității Spiru Haret pentru perioada 2021 – 2027 .

Program licență Management

managementProgramul de studii universitare de licență Management pregătește specialiști în domeniul științelor economice, oferind posibilitatea absolvenților de a profesa ca Manager în diferite domenii de activitate: Marketing, Turism, Financiar, Bancar, Administrație publică, etc.

Programul de studii Management asigură absolvenţilor săi posibilitatea de a profesa ca: Manager proiect, Consultant în management, Manager marketing, Manager în domeniul siguranței alimentare, Manager în activități de turism, Manager general, Manager financiar, Manager farmacii, Manager de proiect în parteneriat public-privat, Manager de întreprindere socială, Manager de inovare, Manager bancar, Manager aprovizionare, Manager al sistemelor de management al riscului, Manager al sistemelor de management de mediu, Manager al sistemelor de management al calității, Manager al organizației culturale, Manager achiziții etc.

Citește mai mult:Program licență Management