Management operaţional

Managementul producţiei

Managementul afacerilor

Metodologia cercetării ştiinţifice în management

Managementul calităţii

Managementul transporturilor

Managementul IMM

Econometrie

Economia şi gestiunea întreprinderii

Informatică managerială

Analiză economico-financiară

Management financiar

Practica de specialitate