MAN - practici de admitere

Practici de admitere - program de studii Management IF - anul univ. 2023-2024

MAN-Programarea sesiunii de vară 2024

An 2 MANAGEMENT

An 3 MANAGEMENT

MAN-Anunt - Posibilitate efectuare plati online din UMS web pentru studenti

Vă informăm că aveţi posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină şi prin modulul de plăţi online integrat în UMS. 

Plăţile online se pot efectua astfel accesând situația școlară la adresa:

https://situatiescolara.spiruharet.ro/ums/do/secure/inregistrare_user

Instrucţiuni la adresa: http://www.spiruharet.ro/data/2014/09/ums.pdf

 

Referitor la plata celor 4 tranşe de studii conform contractului semnat la începerea anului şcolar privind plata acestora, la termenele prevăzute, menţionăm că plăţile în sistem bancar şi P.O.S se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii şi apar în extrasul de cont. Vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

MAN - Grupe studenți

Grupe an 1 Management    

Grupe an 2 Management    2023-2024

Grupe an 3 Management    2023-2024

MAN - Taxe în vigoare

Modalitati de plata a taxelor de scolarizare   2016-2017    2017-2018     2018-2019   2019-2020    2020-2021    2021-2022   2022-2023   2023-2024

Taxe de scolarizare   2016-2017    2017-2018     2018-2019   2019-2020    2020-2021     2021-2022    2022-2023    2023-2024

PROGRAMAREA SESIUNII DE RESTANTE, CREDITE SI DIFERENTE

Program sesiune, restanțe, credite și diferențe pentru an 3 Management (restanțe din anii 1-2 Management) perioada 27.05.2024 - 31.05.2024

Accesul studenților din anul de studiu 3 Management la sesiunea de restante din perioada 27.05.2024-31.05.2024 se face prin completarea unui formular tipizat, depus la Secretariat si prin plata unei taxe pentru fiecare restanta(300 RON/disciplina). Formular tipizat restante, credite si diferente pentru programe de licenta, click aici sau de la birou Secretariat.

MAN-PROGRAMAREA SESIUNII DE EVALUARE PE PARCURS

Anunt evaluare pe parcurs 1 sem. II 2022-2023

Anunt evaluare pe parcurs 2 sem. II 2022-2023

Modalitatea de calcul a notei finale