managementProgramul de studii universitare de licență Management pregătește specialiști în domeniul științelor economice, oferind posibilitatea absolvenților de a profesa ca Manager în diferite domenii de activitate: Marketing, Turism, Financiar, Bancar, Administrație publică, etc.

Programul de studii Management asigură absolvenţilor săi posibilitatea de a profesa ca: Manager proiect, Consultant în management, Manager marketing, Manager în domeniul siguranței alimentare, Manager în activități de turism, Manager general, Manager financiar, Manager farmacii, Manager de proiect în parteneriat public-privat, Manager de întreprindere socială, Manager de inovare, Manager bancar, Manager aprovizionare, Manager al sistemelor de management al riscului, Manager al sistemelor de management de mediu, Manager al sistemelor de management al calității, Manager al organizației culturale, Manager achiziții etc.

preinscr1

 Programul de licență MANAGEMENT este de 3 ani și însumează 180 ECTS (puncte credite de studiu transferabile.

Absolvenţii Programului de studii universitare de licenţă Management vor dobândi următoarele competențe: identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT; elaborarea şi implementarea strategiilor şi politicilor organizaţiei; elaborarea şi implementarea sistemul managerial şi subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi); identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare; fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă); utilizarea bazelor de date, informaţiilor şi cunoştinţelor în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.