INVITAȚIE WORKSHOP „MOTIVAȚII, OPRTUNITĂȚI ȘI OBSTACOLE ÎN INTEGRAREA STUDENȚILOR ECONOMIȘTI PE PIAȚA MUNCII”

              UNIVERSITATEA SPIRU HARET prin Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța, în parteneriat cu ASOCIAŢIA SIGMA DEVELOPMENT CENTER CONSTANŢA, are plăcerea de a vă invita la Workshop-ul ”MOTIVAȚII, OPORTUNITĂȚI ȘI OBSTACOLE ÎN INTEGRAREA STUDENȚILOR ECONOMIȘTI PE PIAȚA MUNCII”, organizat în cadrul proiectului „Universitatea și piața muncii - parteneriat pentru succes!”, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Evenimentul va avea loc în data de 23.05.2019, ora 12.00, sala 405, la sediul Facultatii din str. Unirii nr.32-34, Constanta.

invitatie workshop e 23.05.2019

Program sesiune evaluare pe parcurs 2, sem. II, an univ. 2018-2019

Anunt evaluare pe parcurs 2, sem. II, doar anul 4 Drept, click aici

Anunt evaluare pe parcurs 2, sem. II, anii 1-3 Management, click aici

Anunt evaluare pe parcurs 2, sem. II, anii 1-3 Drept, click aici

CREDITE FĂRĂ DOBÂNDĂ PENTRU STUDENŢI ŞI MASTERANZI

CREDITE FĂRĂ DOBÂNDĂ

PENTRU STUDENŢI ŞI MASTERANZI

prezentare credite tineri 1 page 1

CEC Bank acordă studenţilor şi masteranzilor credite fără dobândă, garantate de stat, prin programul guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINEimplementat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50 din 21.06.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 516 din 22.06.2018 şi a normei de aplicare aferentă acestuia, prevăzută în Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.286, publicat în Monitorul Oficial nr. 821 din 25.09.2018.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 50/ 21.06.2018, pot beneficia de credite garantate de stat pentru formare profesională prin programul guvernamental „Investeşte în tine”:

 • - tineri între 16 şi 26 de ani, care pot accesa credite pentru studii în valoare de până la 40.000 de lei;
 • - persoane între 26 şi 55 de ani, care pot accesa credite de studii în valoare de până la 35.000 de lei;
 • - angajaţi, care pot accesa credite de studii suplimentare creditelor aferente categoriei de vârstă din care fac parte, în valoare de până la 20.000 de lei.

prezentare credite tineri 1 page 2Beneficiarii programului guvernamental „Investeşte în tine” trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

 • · să fie persoane fizice de cetăţenie română, cu domiciliul în România;
 • · să fie tineri între 16 ani împliniți la data solicitării creditului şi până la 26 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului, să fie cuprinşi în sistemul naţional de învăţământ sau să efectueze programe de specializare autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • · să fie persoane între 26 de ani împliniţi şi 55 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului, cuprinse în sistemul naţional de învăţământ;  
 • · persoanele neangajate trebuie să prezinte cel puţin un codebitor.

 Beneficiarii programului guvernamental „Investeşte în tine” trebuie să să ştie că:

 • · valoarea maximă a finanţării garantate de stat este de 40.000 lei, în cazul beneficiarilor cu vârste între 16 ani şi 26 de ani, respectiv 35.000 lei, în cazul beneficiarilor cu vârste între 26 ani şi 55 ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ;
 • · creditele pot fi suplimentate cu 20.000 de lei pentru beneficiarii angajaţi sau care se angajează pe perioada de creditare;  
 • · perioada maximă de creditare este de 10 ani;
 • · perioada de graţie acordată este cel puţin egală cu durata studiilor (ex: 2 ani – pentru studii de masterat şi 5 ani – pentru studii de licenţă plus masterat), dar nu mai mult de 5 ani de la data acordării creditului;
 • · dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditelor garantate de stat se suportă din bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP);
 • · plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi emise pentru anul 2019 este de 1000 de milioane de lei, conform HG 17/ 2019 pentru completarea art. 4 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''INVESTEŞTE ÎN TINE'', aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018;
prezentare credite tineri 1 page 3 prezentare credite tineri 1 page 4

În conformitate cu prevederile OUG nr. 50/ 21.06.2018, creditul pentru formare profesională acordat prin programul guvernamental „Investeşte în tine” poate acoperi următoarele categorii de cheltuieli ale familiei:

 • · plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;
 • · plata creşelor, grădiniţelor, şcolilor particulare;
 • · taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA, etc.;
 • · plata chiriei şi a utilităţilor;
 • · plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;
 • · cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări ştiinţifice şi concursuri;
 • · taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri;
 • · achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate. 

PROIECT „BUCUREȘTI - ORAȘUL TINERILOR ACTIVI PE PIAȚA MUNCII”

Centrul pentru Tineret al Municipiului București din cadrul Primăriei Municipiului București, a demarat în luna ianuarie 2019 proiectul „București - Orașul tinerilor activi pe piața muncii”.

În cadrul acestui proiect, un număr de 2.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, pot participa la cursuri de calificare, inițiere, formare sau perfecționare, în suma de 1.400 lei / curs și autorizate de Autoritatea Națională de Calificare, puse la dispoziție gratuit de Centrul pentru Tineret al Municipiului București prin parteneri.

Cursurile sunt de scurtă durată (1-3 luni), în domenii de activitate atractive, iar la terminarea acestora, absolvenții vor primi diplomă/certificat de atestare.

În cazul în care absolvenții acestor cursuri se vor angaja în domeniu în care au obținut diplomă/certificat de atestare, aceștia vor beneficia de subvenție de angajare, acordată în funcție de durata cursului absolvit, 900 lei/lună - maxim 2700 lei (3 luni).

Regulamentul proiectului și lista cursurilor pot fi găsite pe site-ul www.ctmb.eu 

Conferința națională - a IV-a ediție 24-25 mai 2019

În perioada de 24.05.2019 - 25.05.2019, Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța organizează a patra ediție a Conferinței Naționale a studenților, masteranzilor și cadrelor didactice

Program Conferinta


a 4 a conferinta nationala a fsjse informatii

Conferinta de constientizare in domeniul egalitatii de sanse - 17.04.2019

UNIVERSITATEA SPIRU HARET prin Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța, în parteneriat cu ASOCIAŢIA SIGMA DEVELOPMENT CENTER CONSTANŢA, are plăcerea de a vă invita la Conferința de conștientizare implementare în domeniul egalității de șanse ”EGALITATE ȘI ECHITATE PE PIAȚA MUNCII”, organizată în cadrul proiectului „Universitatea și piața muncii - parteneriat pentru succes!”, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

Evenimentul va avea loc în data de 17.04.2019, ora 12.00, sala P01, la sediul Facultatii din str. Unirii nr.32-34, Constanta.

invitatie conferinta de constientizare gt 4

Program sesiune evaluare pe parcurs 1, sem. II, an univ. 2018-2019

Anunt sesiune evaluare pe parcurs 1, sem. II, programul de studii Drept, click aici

Anunt sesiune evaluare pe parcurs 1, sem. II, programul de studii Management, click aici

INVITAȚIE PARTICIPARE LA EVENIMENTUL ”REGLEMENTĂRI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE REFERITOARE LA PROTECȚIA TINERILOR ÎN MUNCĂ”

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA EVENIMENTUL

„REGLEMENTĂRI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE REFERITOARE LA PROTECȚIA TINERILOR ÎN MUNCĂ”

DESFĂȘURAT ÎN CADRUL PROIECTULUI “PREGĂȚIȚI PENTRU PIAȚA MUNCII“

25.02.2019, ora 11.00, sala 104


3.invitatie 25022019

Orar semestrul 2 an universitar 2018-2019

Consultati orarul pentru semestrul 2, programul Drept aici

Consultati orarul pentru semestrul 2, programul Științe Penale aici

Consultati orarul pentru semestrul 2, programul Management aici

Consultati orarul pentru semestrul 2, programul Management Organizațional și Antreprenoriat aici

Consultati orarul pentru semestrul 2, programul Contabilitate, Expertiză și Audit  aici 

Consultati structura săptămânilor impare/pare pentru semestrul 2 aici