Departament Științe Economice

Director departament: Conf. univ. dr. Iuliana Pârvu

Consiliul departamentului: Lector univ. dr. Adina Trandafir

  Asist. univ. dr. Claudia Guni

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Economice

Planul de activitate al departamentului de Științe Economice

 

Departament Științe Juridice

Director departament: Conf. univ. dr. Roxana Elena Topor

Consiliul departamentului: Lector univ. dr. Ingrid Ileana Nicolau

   Asist. univ. dr. Liliana Marilena Lazăr

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Juridice

Planul de activitate al departamentului de Științe Juridice