1 Prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudiu
2 Conf.univ.dr. Topor Roxana
3 Conf.univ.dr. Neguriţă Octav
4 Conf.univ.dr. Pârvu Iuliana
5 Conf.univ.dr. Dinu Gheorghe
6 Lect.univ.dr. Duţu Tiberiu
7 Dănilă Elena Ramona – student an II Drept (IF)
8 Mihai (Munteanu) Mirela– student an II Management (IF)
DOCUMENTE DE INTERES PENTRU STUDENTII SI MASTERANZI (LEGISLATIE, REGULAMENTE,METODOLOGII)

H.G. nr. 294/1997 descarca
H.G. nr. 575/2015 privind înființarea Facultății SJSE Constanța descarca
Legea nr. 443/2002 privind înființarea Universității Spiru Haret descarca
Legea nr. 320/2018 privind modificarea Legii nr. 443/2002 descarcă
H.G. nr. 978/2022 Hotărâre de Guvern privind situația acreditarilor programelor de studii universitare de licență descarcă
H.G. nr. 979/2022 Hotărâre de Guvern privind situația acreditarilor programelor de studii universitare de masterat descarcă
Strategia Facultății SJSE Constanța pentru perioada 2019-2023 descarca
Regulament privind activitatea profesională a studenților anul universitar 2021-2022 descarca
Codul universitar prvind drepturile si obligatiile studentilor descarca
INFORMATII DE INTERES PUBLIC descarca
Metodologia obtinerii certificatului de competenta lingivistica descarca
Regulament privind acordarea burselor studențești descarca
   
Metodologie desfasurare licenta / disertatie (iulie 2022, septembrie 2022, februarie 2023) descarca
Metodologie privind admiterea in anul universitar 2022-2023 - studii universitare de licenta descarca
Metodologie privind admiterea in anul universitar 2022-2023 - studii universitare de masterat
descarca

 

Hotărâri de guvern privind înființarea și funcționarea specializărilor/ programelor de studii

HOTARARE DE GUVERN 978 DIN 2022 HOTARARE DE GUVERN 979 DIN 2022   
HOTARARE DE GUVERN 403bis DIN 2021 HOTARARE DE GUVERN 906 DIN 2021  
HOTARARE DE GUVERN 739 DIN 2020 HOTARARE DE GUVERN 738 DIN 2020  
HOTARARE DE GUVERN 299 DIN 2020 HOTARARE DE GUVERN 297 DIN 2020  
HOTARARE DE GUVERN 640 DIN 2019 HOTARARE DE GUVERN 641 DIN 2019  
HOTARARE DE GUVERN 692 DIN 2018 HOTARARE DE GUVERN 691 DIN 2018  
HOTARARE DE GUVERN 158 DIN 2018 HOTARARE DE GUVERN 185 DIN 2018  
HOTARARE DE GUVERN 615 DIN 2017 HOTARARE DE GUVERN 614 DIN 2017  HOTARARE DE GUVERN 140 DIN 2017
HOTARARE DE GUVERN 117 DIN 2017 HOTARARE DE GUVERN  402 DIN 2016  HOTARARE DE GUVERN  376 DIN 2016
HOTARARE DE GUVERN  723 DIN 2015 HOTARARE DE GUVERN  595 DIN 2015 HOTARARE DE GUVERN  575 DIN 2015
HOTARARE DE GUVERN  729 DIN 2014 HOTARARE DE GUVERN  538 DIN 2014 HOTARARE DE GUVERN  527 DIN 2014
HOTARARE DE GUVERN  581 DIN 2013 HOTARARE DE GUVERN  447 DIN 2013 HOTARARE DE GUVERN  564 DIN 2012
HOTARARE DE GUVERN  697 DIN 2011 HOTARARE DE GUVERN  595 DIN 2010 HOTARARE DE GUVERN  943 DIN 2009
HOTARARE DE GUVERN  467 DIN 2008 HOTARARE DE GUVERN  676 DIN 2007  

 

 

Prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudiu mihnea.drumea[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Conf.univ.dr. Chiru Claudiu claudiu.chiru[at]spiruharet.ro  0241/545.015
Conf.univ.dr. Elefterie Liana elefterie.liana[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Conf.univ.dr. Ipate Dragoş Mihai dragos.ipate[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Conf.univ.dr. Lazăr Patrick patrick.lazar[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Conf.univ.dr. Neguriţă Octav octav.negurita[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Conf.univ.dr. Iacob Laura laura.patache[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Conf.univ.dr. Pârvu Iuliana iuliana.parvu[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Conf.univ.dr. Topor Roxana roxana.topor[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Bebeşelea Mihaela mihaela.bebeselea[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Ciami Cristina Fraxa cristina.sandu[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Conf.univ.dr. Comșa Ana-Maria ana.comsa[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Ciobănică Mihaela mihaela.ciobanica[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lect. univ.dr. Dăneci Pătrău Daniel daniel.daneci[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Dutu Tiberiu tiberiu.dutu[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Grecu Gheorghe gheorghe.grecu[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Grecu Iulia iulia.grecu[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Guni Claudia Nicoleta claudia.borsan[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Lazăr Liliana Marilena  liliana.lazar[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Mocanu Mihaela mihaela.mocanu[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Mitran Paula Cornelia paula.mitran[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Conf.univ.dr. Nicolau Ingrid ingrid.nicolau[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Spineanu Luciana luciana.spineanu[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Trandafir Adina adina.trandafir[at]spiruharet.ro 0241/545.015

 

Cadre didactice asociate

Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI tudorel.butoi[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Prof. univ. dr. Barbu VLAD vlad.barbu[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Prof. univ. dr. George POPA  george.popa[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Conf.univ.dr. Onorina BOTEZAT onorina.botezat[at]spiruharet.ro  0241/545.015
Conf. univ. dr. Gheorghe ALECU  gheorghe.alecu[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ. dr. Teodor Viorel GHEORGHE teodor.gheorghe[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ. dr. Constanța ILIE ilie.constanta[at]spiruharet.ro  0241/545.015
Lector univ. dr. Mihaela POSTOLACHE mihaela.postolache[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ.dr. Ioan SOLOMON ioan.solomon[at]spiruharet.ro 0241/545.015
Lector univ. dr. Viorel TELICEANU viorel.teliceanu[at]spiruharet.ro  0241/545.015
Asist.univ.dr. Grigore BELENIUC  [at]spiruharet.ro 0241/545.015
Asist.univ.dr. Elena HANU  [at]spiruharet.ro 0241/545.015

 

Decan Facultatea ȘJȘE Constanța

Reprezentant al Facultății ȘJȘE Constanța în Senatul Universității

mo 59

Conf. univ. dr.

Neguriță Octav

Program audiențe:

MARȚI: 12.00-14.00 (SALA 106) 

 Director Departament

Științe Juridice și Științe Economice

img 4308 var2

Conf. univ. dr.

Iuliana Pârvu

Program audiențe:

MIERCURI: 12.00-14.00 (SALA 102)

PLAN STRATEGIC DE ACTIVITATE AL FACULTATII SJSE CONSTANTA 2022-2026

Program audiențe aici

Membrii Consiliului Facultății ȘJȘE Constanța
1. Conf. univ. dr. Iacob Laura
2. Conf. univ. dr. Topor Roxana
3. Conf. univ. dr. Neguriţă Octav
4. Conf. univ. dr. Pârvu Iuliana
5. Conf. univ. dr. Nicolau Ingrid
6. Ofrim Oana-Miruna - student
7. Mereuță Bogdan Ionuț - student

Atribuțiile Consiliului Facultății: Extras Carta USH

Consiliile departamentale: componență Consiliul Dep. Stiinte Juridice și Științe Economice, și atribuții

Plan de activitate al Departamentului SJSE Constanța 2020-2021

Regulamentul de organizare si functionare internă

Regulament organizare si functionare Facultate

Program secretariat

Program secretariat (cu studentii)

 

Luni: 10:00 - 15.00 
Marti: 10:00 - 15.00
Miercuri: 10:00 - 15.00
Joi: 10:00 - 15.00

Vineri: 10.00 - 13.00

Program bibliotecă Luni - Joi: 9.00 - 17.00 
Vineri: 9.00 - 15.00 
Secretariat
Funcție Telefon Responsabilități
Secretar sef
Niculae Mădălina
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

0214551069

 

Coordonare activitate secretariat

Secretar Responsabil Științe Economice

Cazacu Adriana
secretariat_sject@spiruharet.ro

 

0214551069

 

Anii II-III Management;

Anul I MOA, Anul II CEA

Secretar Responsabil Științe Juridice

Ion Cristina
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

0214551069

 Anul I Științe Penale
Anii III-IV Drept
Secretar
Brînzei Oana
secretariat_sject@spiruharet.ro

 

0214551069

An I Management, Anii I-II Drept

Responsabil UMS

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța a luat ființă în urma procesului de reorganizare desfășurat la Universitatea „Spiru Haret” în anul 2015, conform HG 575/ 2015 publicate în MO 554 bis din 27.07.2015, însumând fostele Facultăți de Drept și Administrație Publică și de Management Financiar Contabil Constanța.
Misiunea Facultăţii de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa este aceea de a oferi relevanță practică ansamblului de concepte teoretice care fac obiectul procesului de învățământ și de cercetare și de a contribui, atât prin calitatea activităților academice cât și prin intermediul parteneriatelor derulate cu organizații și practicieni cu experiență în domeniul economic și juridic, la dezvoltarea economico-socială regională și la aducerea de absolvenți angajabili pe piața muncii.
În conformitate cu Strategia Facultății SJSE Constanța pentru perioada 2019-2023, acordăm o importanță deosebită componentei practice a procesului educațional, fapt demonstrat de funcționarea, în cadrul facultății, a laboratoarelor cu rol de simulare a activităților juridice și economice (sală de judecată simulată, hotel-restaurant simulat, bancă simulată).
Condiţiile de studiu oferite, performanțele studenților și absolvenților, precum și calificarea profesională a cadrelor didactice au făcut ca toate programele de studiu oferite de facultate, atât la nivelul studiilor de licență, cât și la nivelul studiilor de masterat să fie acreditate de către ARACIS.
          

Obiectivele  Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța sunt:

 • Respectarea cu strictețe a cadrului juridic și instituțional necesar activităților de predare, învățare, evaluare și cercetare științifică și corespunzător cerințelor, standardelor și criteriilor de calitate caracteristice unui învățământ superior performant;
 • Perfecționarea programelor de studii universitare, în corelație pe de o parte cu transformările survenite pe plan național și european în domeniile de studii universitare de licență Management și Drept și, pe de altă parte, cu realitățile vieții economico-sociale;
 • Organizarea sistematică și permanentizarea serviciului Alumni în vederea menținerii relațiilor profesionale și științifice cu absolvenții facultății.
 • Îndrumarea și orientarea studenților, pe toată durata studiilor, pentru a le facilita integrarea pe piața muncii și performanța în viața profesională, pe baza analizei permanente a așteptărilor mediului de afaceri în ceea ce privește competențele așteptate de la absolvenți și a deficitului de competențe de pe piața muncii;
 • Facilitarea și accelerarea transferului de cunoștințe între universitate și mediul de afaceri și adaptarea permanentă a programelor de studiu și a curriculei aferente la aceste așteptări;
 • Diversificarea formelor de colaborare cu reprezentanții pieței muncii, implicarea reprezentanților mediului de afaceri în activitățile curente ale universității și promovarea cooperării strânse între universitate și toți stakeholderii regionali;
 • Constituirea inovării în domeniul educațional și al colaborării cu reprezentanții angajatorilor ca principal avantaj competitiv al facultății.

Valorile Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța sunt:

 • Crearea unui mediu academic bazat pe colaborarea între cadre didactice, studenți și reprezentanți ai pieței muncii pentru derularea de procese de predare – învățare și cercetare care să susțină interesele și așteptările tuturor celor implicați și ale societății în ansamblul său;
 • Orientarea către piața muncii – în centrul proceselor educaționale și de cercetare se află interesul facultății de a oferi studenților pregătirea universitară necesară pentru integrarea pe piața muncii;
 • Unicitatea formelor de colaborare universitate – piața muncii – în cadrul facultății se manifestă preocuparea pentru intensificarea și diversificarea formelor de colaborare cu reprezentanții pieței muncii și funcționează un centru unic, în regiunea sud-est, pentru susținerea acestei colaborări;
 • Interesul pentru nevoile studenților noștri – suntem interesați de așteptările studenților noștri și răspundem prin acțiunile noastre principalei nevoi a acestora, respectiv aceea de a se integra facil pe piața muncii după absolvire;
 • Performanța activităților educaționale și de cercetare derulate de facultate se măsoară prin trei parametrii: eficiență, eficacitate și angajabilitatea absolvenților;
 • Colaborarea cu reprezentanții pieței muncii pe parcursul întregului proces de predare – învățare și cercetare derulate în facultate – parteneriatele cu reprezentanții pieței muncii sunt complexe și se referă la ansamblul activităților derulate în facultate;
Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa oferă oportunitatea de a studia într-un mediu de predare-învățare modern, devenind student/masterand al următoarelor programe de studii:

Programe de studii universitare de Licență

 • Drept – 4 ani / 240 ECTS
 • Management - 3 ani / 180 ECTS
 • Management (predare în limba engleză) - 3 ani / 180 ECTS

Programe de studii universitare de Master

 • Științe Penale – 1 an / 60 ECTS
 • Management Organizațional și Antreprenoriat -  2 ani / 120 ECTS
 • Management Organizațional și Antreprenoriat (predare în limba engleză) -  2 ani / 120 ECTS
 • Contabilitate, Expertiză și Audit -  2 ani / 120 ECTS – program afiliat CECCAR

          Prin întreaga activitate derulată în cadrul Facultăţii de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa dorim să creăm un mediu de învăţământ şi de cercetare pentru studenţi şi cadre didactice favorizant pentru creaţie şi inovare, pentru comunicare, pentru colaborare şi obţinere de performanţe didactice şi ştiinţifice ridicate, care să ne consolideze poziţia în cadrul învăţământului superior economic românesc, să ne asigure vizibilitate la nivel european și să asigure absolvenților dobândirea de competențe profesionale și transversale care să le garanteze competitivitatea pe piața liberă a muncii din țară și din Uniunea Europeană.

photo