Director Departament:
Conf.univ.dr. Pârvu Iuliana

 

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf.univ.dr. Iuliana Pârvu

2. Lector univ.dr. Adina Trandafir
3. Asist.univ.dr. Claudia Guni

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Economice

Plan de activitate al Departamentului de Științe Economice    2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018

Raport de activitate al Departamentului de Științe Economice    2014-2015   2015-2016   2016-2017