Director Departament:
Conf.univ.dr. Topor Roxana Elena

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf. univ. dr. Roxana Elena Topor
2. Lector univ. dr. Ingrid Ileana Nicolau
3. Lector univ. dr. Comșa Ana-Maria

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Juridice

Plan de activitate al Departamentului de Științe Juridice  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018

Raport de activitate al Departamentului de Științe Juridice    2014-2015  2015-2016   2016-2017