CEAC 2022-2023

Conf. univ. dr. Laura Patache, președinte

Lector univ. dr. Mihaela Bebeșelea

Lector univ. dr. Liliana Lazăr

Student Ionela Tătărău

Angajator Luminița Monica Antonaru 

CEAC 2021-2022

Conf. univ. dr. Laura Patache, președinte

Lector univ. dr. Mihaela Bebeșelea

Lector univ. dr. Nicolau Ingrid

Student Raiciu Nicoleta

Angajator Antonaru Monica Luminița

CEAC 2020-2021

Conf. univ. dr. Laura Patache, președinte

Lector univ. dr. Mihaela Bebeșelea

Lector univ. dr. Nicolau Ingrid

Student Raiciu Nicoleta

Angajator Antonaru Monica Luminița

CEAC 2019-2020

Conf. univ. dr. Laura Patache, președinte

Lector univ. dr. Mihaela Bebeșelea

Lector univ. dr. Nicolau Ingrid

Student Iosif Mădălina

Angajator Florea Oana Iulia - S.C. SIAL COM 2000 S.R.L.

CEAC 2018-2019

Conf. univ. dr. Laura Patache, președinte

Lector univ. dr. Mihaela Bebeșelea

Lector univ.dr. Nicolau Ingrid

Student Iosif Mădălina

Angajator Florea Oana Iulia - S.C. SIAL COM 2000 S.R.L.

 

CEAC 2017-2018

Conf. univ. dr. Laura Patache, președinte

Lector univ. dr. Mihaela Bebeșelea

Lector univ. dr. Nicolau Ingrid

Student Fullop Elena

Angajator Boldea Colcear Nicoleta - S.C. GMB Computers S.R.L.

CEAC 2016 - 2017

Conf. univ. dr. Laura Patache, președinte

Lector univ. dr. Mihaela Bebeșelea

Lector univ. dr. Ana Maria Bejan

Student Cerasela Cocaină

Angajator Boldea Colcear Nicoleta - S.C. GMB Computers S.R.L.

 

CEAC 2015 - 2016

Conf. univ. dr. Laura Patache, președinte

Lector univ. dr. Mihaela Bebeșelea

Asist. univ. drd. Luminița Eleni Merei

Student Cerasela Cocaină

Proceduri operaționale

Manualul de Management al Calității

 

Raport de activitate CEAC FMFC_CT 2013-2014 FMFC_CT 2014-2015 FSJSE CT 2015-2016

FSJSE_CT 2016_2017

FSJSE_CT_2017_2018

FSJSE_CT_2018_2019  FSJSE_CT_2020_2021  
FDAP_CT 2013-2014 FDAP_CT 2014-2015 FSJSE_CT_2019_2020  FSJSE_CT_2021_2022  
Plan de activitate CEAC FMFC_CT 2014-2015 FSJSE_CT 2015 2016 FSJSE CT 2016 2017 FSJSE_CT_2018_2019 FSJSE_CT_2020_2021 FSJSE_CT_2022_2023
FDAP_CT 2013-2014 FDAP_CT 2014-2015 FSJSE_CT 2017_2018 FSJSE_CT_2019_2020  FSJSE_CT_2021_2022  

 

Raportul rezultat în urma organizării achetei sociologice privind mediul de învățare/dezvoltare      2017-2018 sem.1    2017-2018 sem.2         

                                                                                                                                                           2018-2019 sem.1    2018-2019 sem.2

                                                                                                                                                           2019-2020 sem.1    2019-2020 sem.2

                                                                                                                                                           2020-2021 sem.1    2020-2021 sem.2

                                                                                                                                                           2021-2022 sem.1    2021-2022 sem.2

                                                                                                                                                           2022-2023 sem.1      

Evaluare cadre didactice de catre studenti        raport 2018-2019 sem. 1    2021-2022 sem. 1     2022-2023 sem.2

Evaluare satisfactie studenti       2020-2021 sem. 1    2020-2021 sem. 2     2021-2022 sem. 1    2022-2023 sem.2

Evaluare colegiala cadre didactice  FSJSE CT     2019-2020    2020-2021    2022-2023

Autoevaluare cadre didactice FSJSE CT      2019-2020    2020-2021    2021-2022

Evaluare multicriteriala cadre didactice FSJSE CT    2019-2020

Raport privind accesul la informatii de interes public         2019-2020     2020-2021

 

Program stratetegic de activitate CEAC      2015-2020

                                                                     2021-2027

PO(R)-01 Calitatea statului de funcții

PO(R)-02 Evaluarea multicriterială a cadrelor didactice

PO(R)-04 Evaluarea colegială a cadrelor didactice

PO(S)-03 Procesul educațional centrat pe student

(PO)S-05 Procedura Monitorizarea sistemului tutorial și de comunicare bidirecțională

(PO)S-08 Procedura Colectarea și rambursarea parțială a taxelor pentru programele de studii de masterat

(PO)S-10 Procedura Rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor

(PO)S-22 Procedura Colectarea și rambursarea parțială a taxelor pentru programele de studii la învățământ cu frecvență

(PO)S-24 Procedura Monitorizarea traseului profesional al studenților

PO(I)-01 Calitatea programelor de studii de licență

PO(I)-02 Calitatea planului de învățământ

(PO)I-03 Procedura Calitatea fișei disciplinei

(PO)I-04 Procedura Calitatea cursului și manualului

PO(I)-05 Aplicarea sistemului de credite – ECTS

PO(I)-07 Calitatea procesului de predare a cursurilor

(PO)I-08 Procedura calitatea procesului de seminarizare și a lucrărilor aplicative

(PO)I-12 Procedura Procesul de evaluare a studenților

PO(S)-19 Procedura evaluarea satisfactiei studentilor

Ghid de norme etice privind utilizarea tehnologiilor bazate pe Internet

%MCEPASTEBIN%