Programul evenimentului: A VII–A SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A  STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE ALE FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE
Cultura economico - juridică. Aspecte juridice și economice într-o societate transformată de pandemie