Managementul activităților comerciale

              Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul activităților comerciale se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de domeniul fundamental de studii sau specializarea urmate şi anul în care au obţinut diploma respectivă, care își desfășoară activitatea în cadrul unităților comerciale și care doresc formarea și/sau dezvoltarea competențelor manageriale specifice conducerii activităților comerciale. Absolvind cursurile acestui program, specialiști cu experiență în domeniul comercial, obțin și își dezvoltă un ansamblu de competențe profesionale, necesare ocupării de funcții de conducere în cadrul unităților comerciale și exercitării responsabilităților specifice, în condiții de eficiență.

Domeniul

Management

Denumire program postuniversitar

Managementul activităților comerciale

Durata programului (număr de ore)

180 ore

Perioada desfășurării programului

10 săptămâni pe parcursul anului universitar

Planul de învățământ/ Teme studiate

 1. Managementul organizațiilor prestatoare de servicii (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 2. Planificarea strategică orientată spre piață (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 3. Metode și tehnici specifice în managementul resurselor umane (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 4. Managementul calității in cadrul activităților comerciale (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 5. Managementul vânzărilor (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 6. Gestionarea elementelor patrimoniale ale magazinului (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 7. Managementul comunicării și raportării rezultatelor (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 8. Managementul echipei (20 ore curs + 2 ore activități practice)

Competențele dobândite

Analiza şi luarea deciziilor privind activitatea magazinului

Controlul şi evaluarea activităţii magazinului

Coordonarea şi conducerea activității magazinului

Gestionarea elementelor patrimoniale din magazin

Organizarea activităţii magazinului

Planificarea activităţii magazinului

Promovarea imaginii magazinului

Modul de evaluare a cunoștințelor

 1. Evaluare orală/scrisă pentru fiecare disciplină de studiu

 2. Examen final de certificare a competențelor profesionale asimilate, concretizat în elaborarea și susținerea unui proiect de absolvire care să verifice capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în cadrul programului

Numărul de credite transferabile

20 ECTS

Diploma obținută

Diplomă de studii postuniversitare de specializare

Condiții de înscriere (studii absolvite anterior)

Studii de licență

Acte necesare pentru înscriere

 • Fișa de înscriere

 • Copia xerox a diplomei de licență sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a foii matricole (suplimentul la diplomă) sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de naștere – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de căsătorie, în cazul candidaților care, după căsătorie, și-au schimbat numele – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a cărții de identitate – certificată de personalul secretariatului

 • 2 fotografii format 3/4

Taxă de înscriere

Taxa de studii

1.400 lei

Numărul ratelor

2 rate

Managementul activităților de turism

                   Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul activităților de turism se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de domeniul fundamental de studii sau specializarea urmate şi anul în care au obţinut diploma respectivă, care își desfășoară activitatea în cadrul unităților turistice și care doresc formarea și/sau dezvoltarea competențelor manageriale specifice conducerii entităților socio-economice prestatoare de servicii turistice. Absolvind cursurile acestui program, specialiști cu experiență în domeniul serviciilor turistice, obțin și își dezvoltă un ansamblu de competențe profesionale necesar ocupării de funcții de conducere în cadrul unităților prestatoare de servicii turistice și exercitării responsabilităților specifice, în condiții de eficiență.

Domeniul

Management

Denumire program postuniversitar

Managementul activităților de turism

Durata programului (număr de ore)

180 ore

Perioada desfășurării programului

10 săptămâni pe parcursul anului universitar

Planul de învățământ/ Teme studiate

 1. Planificarea, organizarea, controlul și evaluarea organizațiilor prestatoare de servicii turistice (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 2. Managementul resurselor umane în organizațiile prestatoare de servicii turistice (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 3. Managementul calității în organizațiile prestatoare de servicii turistice (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 4. Comunicare în limbă străină (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 5. Mix-ul de marketing în serviciile turistice (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 6. Informatică managerială (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 7. Planificarea și organizarea activităților de cazare și de alimentație publică (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 8. Planificarea și organizarea activității agenției de turism (20 ore curs + 3 ore activități practice)

Competențele dobândite

Conducerea compartimentelor operaționale și funcționale ale unității turistice

Coordonarea administrării resurselor umane

Fundamentarea și implementarea programelor de marketing

Coordonarea activităţilor realizate prin furnizor şi parteneri

Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare

Adaptarea la cerințele pieţei prin promovarea inovaţiei şi a schimbării în unitate

Asigurarea sistemului de organizare funcțională a unităţii turistice

Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii turistice

Modul de evaluare a cunoștințelor

 1. Evaluare orală/scrisă pentru fiecare disciplină de studiu

 2. Examen final de certificare a competențelor profesionale asimilate, concretizat în elaborarea și susținerea unui proiect de absolvire care să verifice capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în cadrul programului

Numărul de credite transferabile

20 ECTS

Diploma obținută

Diplomă de studii postuniversitare de specializare

Condiții de înscriere (studii absolvite anterior)

Studii de licență

Acte necesare pentru înscriere

 • Fișa de înscriere

 • Copia xerox a diplomei de licență sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a foii matricole (suplimentul la diplomă) sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de naștere – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de căsătorie, în cazul candidaților care, după căsătorie, și-au schimbat numele – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a cărții de identitate – certificată de personalul secretariatului

 • 2 fotografii format 3/4

Taxă de înscriere

Taxa de studii

1.400 lei

Numărul ratelor

2 rate

Managementul afacerilor

              Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul afacerilor se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de domeniul fundamental de studii sau specializarea urmate şi anul în care au obţinut diploma respectivă, care doresc formarea și/sau dezvoltarea competențelor manageriale necesare conducerii unor sisteme organizatorice. Absolvind cursurile acestui program, specialiști în domenii diverse, obțin și își dezvoltă un ansamblu de competențe profesionale necesare ocupării de funcții de conducere în cadrul entităților socio-economice și exercitării responsabilităților specifice, în condiții de eficiență. 

Domeniul

Management

Denumire program postuniversitar

Managementul afacerilor

Durata programului (număr de ore)

180 ore

Perioada desfășurării programului

10 săptămâni pe parcursul anului universitar

Planul de învățământ/ Teme studiate

 1. Analiza strategică a mediului extern și a mediului intern al organizației (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 2. Organizarea activităţilor specifice domeniului coordonat (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 3. Managementul resurselor umane (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 4. Marketingul activităților coordonate (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 5. Informatică managerială (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 6. Managementul echipei (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 7. Managementul calităţii activităţilor din cadrul structurii coordonate (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 8. Management financiar (20 ore curs + 3 ore activități practice)

Competențele dobândite

Elaborarea strategiei structurii organizaţionale conduse;

Organizarea activităţilor specifice domeniului coordonat;

Monitorizarea implementării strategiei;

Adoptarea deciziilor;

Marketingul activităţilor derulate;

Asigurarea calităţii activităţilor din cadrul structurii coordonate

Modul de evaluare a cunoștințelor

 1. Evaluare orală/scrisă pentru fiecare disciplină de studiu

 2. Examen final de certificare a competențelor profesionale asimilate, concretizat în elaborarea și susținerea unui proiect de absolvire care să verifice capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în cadrul programului

Numărul de credite transferabile

20 ECTS

Diploma obținută

Diplomă de studii postuniversitare de specializare

Condiții de înscriere (studii absolvite anterior)

Studii de licență

Acte necesare pentru înscriere

 • Fișa de înscriere

 • Copia xerox a diplomei de licență sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a foii matricole (suplimentul la diplomă) sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de naștere – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de căsătorie, în cazul candidaților care, după căsătorie, și-au schimbat numele – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a cărții de identitate – certificată de personalul secretariatului

 • 2 fotografii format 3/4

Taxă de înscriere

Taxa de studii

1.400 lei

Numărul ratelor

2 rate

Managementul organizațiilor de învățământ

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul organizațiilor de învățământ se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, indiferent de domeniul fundamental de studii sau specializarea urmate şi anul în care au obţinut diploma respectivă, care doresc formarea și/sau dezvoltarea competențelor manageriale necesare în conducerea activităților derulate în cadrul organizațiilor de învățământ.

Domeniul

Management

Denumire program postuniversitar

Managementul organizațiilor de învățământ

Durata programului (număr de ore)

180 ore

Perioada desfășurării programului

10 săptămâni pe parcursul anului universitar

Planul de învățământ/ Teme studiate

 1. Management educațional – concept și niveluri de analiză (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 2. Tehnologia informației și a comunicațiilor în managementul educațional (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 3. Managementul comunicării (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 4. Planificarea strategică a activității unităților de învățământ (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 5. Politici de marketing în sistemul de educaţie şi învăţământ (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 6. Tehnici de îmbunătățire a calităţii în instituţiile de învăţământ (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 7. Management financiar în instituţiile de învăţământ (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 8. Managementul carierei în învățământ (20 ore curs + 2 ore activități practice)

Competențele dobândite

Proiectarea strategică a activităţii unităţii de învăţământ

Operaţionalizarea strategiei unităţii de învăţământ

Managementului operaţional al activităţii unităţii de învăţământ

Evaluarea activităţii unităţii de învăţământ

Monitorizarea activităţii unităţii de învăţământ

Relaţionarea cu factorii relevanţi

Modul de evaluare a cunoștințelor

 1. Evaluare orală/scrisă pentru fiecare disciplină de studiu

 2. Examen final de certificare a competențelor profesionale asimilate, concretizat în elaborarea și susținerea unui proiect de absolvire care să verifice capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în cadrul programului

Numărul de credite transferabile

20 ECTS

Diploma obținută

Diplomă de studii postuniversitare de specializare

Condiții de înscriere (studii absolvite anterior)

Studii de licență

Acte necesare pentru înscriere

 • Fișa de înscriere

 • Copia xerox a diplomei de licență sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a foii matricole (suplimentul la diplomă) sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de naștere – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de căsătorie, în cazul candidaților care, după căsătorie, și-au schimbat numele – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a cărții de identitate – certificată de personalul secretariatului

 • 2 fotografii format 3/4

Taxă de înscriere

Taxa de studii

1.400 lei

Numărul ratelor

2 rate

TAXELE ÎN VIGOARE

Taxe studii 2016-2017

Modalități de plată a taxelor 2016-2017

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE

Regulament programe postuniversitare