Orar an  CEA         sem. I 

Link-urile Google Meet pentru desfășurarea on-line a cursurilor se vor accesa numai din cadrul latformei Blackboard.

Structura săptămâni impare/pare sem. I

Calendar an universitar 2020-2021