Orar         an 1 CEA sem.II         

Structura săptămâni impare/pare sem.II     

Calendar an universitar 2018-2019