Orar an 2 CEA         sem.I         

Structura săptămâni impare/pare sem.I     

Calendar an universitar 2019-2020