Afis Masterat CEA

 

Contabilitate, expertiză și audit este programul de masterat care le permite absolvenților săi, în baza Protocolului semnat cu CECCAR, să solicite echivalarea masteratului cu examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil.

 

 

Programul de masterat Contabilitate, expertiză și audit este de 2 ani și însumează 120 ECTS (puncte credite de studiu transferabile)

Calificările înscrise în RNCIS și corelate cu COR, conform aplicației validate în RNCIS, sunt următoarele:

Expert contabil verificator  – Cod COR: 2421102

Auditor financiar - Cod COR: 241107

Auditor intern - Cod COR: 241105