Regulament de desfăşurarea a activităţii de practică in anul universitar 2013-2014