CEA - misiunea și obiectivele programului de masterat CEA

Misiunea programului de studii Contabilitate, Expertiză și Audit se integrează în misiunea de ansamblu a universității, a domeniului de studiu de master Contabilitate și a Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța.

Astfel, misiunea Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța și a pprogramului de studii Contabilitate, Expertiză și Audit este aceea de a oferi relevanță practică ansamblului de concepte teoretice care fac obiectul procesului de învățământ și de cercetare și de a contribui, atât prin calitatea activităților academice cât și prin intermediul parteneriatelor derulate cu organizații și practicieni cu experiență în domeniul economic, la dezvoltarea economico-socială regională și la aducerea de absolvenți angajabili pe piața muncii.

În mod specific, Programul de studii universitare de master Contabilitate, Expertiză și Audit este un program de master profesional, în domeniul de studii Contabilitate care  are  ca obiectiv formarea competențelor profesionale ale economiștilor specializați  în domeniul contabil, astfel încât aceștia să dezvolte competențe așteptate de o piață a muncii extrem de dinamică precum cea actuală, care să consolideze poziția facultății în cadrul învățământului superior economic din regiunea Sud-Est şi să asigure relevanță pe piața muncii. Astfel, dorim să creăm un mediu de învățământ şi de cercetare pentru masteranzi şi cadre didactice favorizant creaţiei şi inovarii, comunicării, dezvoltării de competențe așteptate de o piață a muncii extrem de dinamică precum cea actuală, care să consolideze poziția facultății în cadrul învățământului superior economic din regiunea Sud-Est şi să asigure relevanță pe piața muncii.

Obiectivele programului de studii de master Contabilitate, Expertiză și Audit denotă orientarea către cerințele pieței muncii, și anume:

  • - Respectarea cu strictețe a cadrului juridic și instituțional necesar activităților de predare, învățare, evaluare și cercetare științifică și corespunzător cerințelor, standardelor și criteriilor de calitate caracteristice unui învățământ superior performant;
  • - Organizarea sistematică și permanentizarea serviciului Alumni în vederea menținerii relațiilor profesionale și științifice cu absolvenții facultății.
  • - Îndrumarea și orientarea studenților, pe toată durata studiilor, pentru a le facilita integrarea pe piața muncii și performanța în viața profesională, pe baza analizei permanente a așteptărilor mediului de afaceri în ceea ce privește competențele așteptate de la absolvenți și a deficitului de competențe de pe piața muncii;
  • - Facilitarea și accelerarea transferului de cunoștințe între universitate și mediul de afaceri și adaptarea permanentă a programelor de studiu și a curriculei aferente la aceste așteptări;
  • - Diversificarea formelor de colaborare cu reprezentanții pieței muncii, implicarea reprezentanților mediului de afaceri în activitățile curente ale universității și promovarea cooperării strânse între universitate și toți stakeholderii regionali;
  • - Constituirea inovării în domeniul educațional și al colaborării cu reprezentanții angajatorilor ca principal avantaj competitiv al facultății.

Masterat CEA

Afis Masterat CEA

 

Contabilitate, expertiză și audit este programul de masterat care le permite absolvenților săi, în baza Protocolului semnat cu CECCAR, să solicite echivalarea masteratului cu examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil.

 

 

Programul de masterat Contabilitate, expertiză și audit este de 2 ani și însumează 120 ECTS (puncte credite de studiu transferabile)

Calificările înscrise în RNCIS și corelate cu COR, conform aplicației validate în RNCIS, sunt următoarele:

Expert contabil verificator  – Cod COR: 2421102

Auditor financiar - Cod COR: 241107

Auditor intern - Cod COR: 241105

CEA - Anunţuri 6

Universitatea a încheiat PROTOCOLUL cu CECCAR privind echivalarea programului de studii universitare de masterat CEA cu examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil pentru absolvenții masteratului CEA.

Biblioteca virtuală CEA 13

Sinteze si intrebari orientative CEA 7

Trebuie să vă autentificați pentru a vedea conținutul acestei categorii.

Autentificarea se face asemănător Platformei Blackboard.