Afis Masterat SP

 

 

Programul de Masterat Științe Penale are ca obiectiv specializarea şi aprofundarea ştiinţelor penale, în context interdisciplinar,formarea algoritmului exigenţelor psihologice în domeniu, a strategiilor psihotactice de interogare, a tehnicilor și metodelor moderne ale criminalisticii, pregătind specialiști capabili de a face faţă cerinţelor cooperării în plan european şi internaţional, pentru combaterea infracţionalităţii.

Programul de Masterat Științe Penale se desfășoară 1 an de studiu și însumează 60 ECTS (puncte credite de studiu transferabile)

Oportunități angajare (cf. COR): 257002 asistent de cercetare în domeniul științelor juridice, 257001 cercetător în domeniul științelor juridice, 111009 consilier și consultant juridic, 242904 expert jurist, 242901 expert criminalist, 343205 tehnician criminalist.