TABEL REZULTATE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE - ȘTIINȚE PENALE IF - SESIUNEA IULIE 2024