TABEL NOMINAL ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE - ȘTIINȚE PENALE IF - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022