SP - metodologii disertatie, comisii disertatie

Metodologie examen disertatie - iulie 2020, septembrie 2020, februarie 2021

Comisii disertatie    iulie 2017   septembrie 2017   februarie 2018

                               iulie 2018   septembrie 2018   februarie 2019

                               iulie 2019   septembrie 2019   februarie 2020

                               iulie 2020   septembrie 2020

SP-Anunturi disertatie

ACTE INSCRIERE PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

PROGRAM INSCRIERE PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE - SESIUNE SEPTEMBRIE 2020

TABEL NOMINAL ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE (22.09.2020) - STIINTE PENALE IF - SESIUNE SEPTEMBRIE 2020

REZULTATE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE (07.07.2020) - ȘTIINȚE PENALE IF - SESIUNE IULIE 2020

SP - acte dosar înscriere Examen disertație


ex licenta

 

Dosarul de înscriere la disertație trebuie să cuprindă următoarele acte: 

- Cerere înscriere disertație (de la Secretariat sau de pe site-ul Facultății  click aici

- notă lichidare (de la secretariat) 

- Fisa Alumni (de la secretariat sau de pe site-ul Facultății click aici

- Declaratie plagiat semnată de absolvent şi coordonator (de la secretariat sau de pe site-ul Facultății, click aici)  

- dosar plic

 - diploma de licență în original (dacă nu se află la sediul Facultăţii) 

- copie legalizată după certificatul de naştere 

- copie legalizată certificat căsătorie (dacă este cazul) 

- copie carte de identitate 

- chitanţa de achitare a taxei de disertație  

- 3 fotografii format ¾ 

- 1 exemplar lucrare disertație – copertată -  însoţit de referatul profesorului coordonator 

- 1 cd lucrare licenţă

 

SP - Disertatie

Program consultatii cadre didactice      2019-2020

Ghid pentru intocmirea lucrarii de disertatie

Model coperta si pagina de garda pentru lucrare de disertatie

Instructiuni redactare coperta si pagina de gardă din cadrul lucrarii de disertatie