Masterat Științe Penale - misiunea

Tipul masterului este de profesionalizare. Propunându-și să răspundă unor necesități stringente de pregătire și formare în diferite domenii de activitate (justiție, poliție, avocatură, consultanță juridică, etc.), acest program de master își propune pregătirea unor specialiști de înaltă clasă în domeniul instituțiilor de drept specifice exercitării profesiilor juridice.

Misiunea Programului de studii de masterat „Științe penale” constă în aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice a specialiștilor din domeniul științelor penale și ale criminalisticii, pentru consolidarea competențelor și capabilităților acestora de a aplica cunoștințele specifice și de a rezolva probleme cu diferite grade de dificulatate, care să asigure, după caz, creșterea șanselor de angajare a absolvenților într-o profesie juridică, precum și de promovare în funcții a acestora la locul de muncă.

În vederea îndeplinirii misiunii declarate, programul de masterat îşi propune să abordeze un set de discipline care nu au fost incluse în planul de învăţământ al programului de studii de licenţă în drept, dar în egală măsură să aprofundeze și instituţii juridice, în special din perspectiva practicianului în drept, în domeniul științelor penale.

Misiunea fundamentală a acestui master este reprezentată de armonizarea programelor educaţionale cu cerinţele actuale ale pieţeii muncii interne şi externe precum şi cu cele viitoare, astfel încât să se asigure crearea unei flexibilităţi adecvate în ceea ce priveşte aderenţa absolvenţilor la cerinţele domeniului ştiinţific şi tehnologic, dar şi la cel ocupaţional şi de specialitate.

Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică a programului de masterat se justifică prin elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport cu cerinţele pieţei muncii şi cu nomenclatorul naţional de calificări. Programul de studii de masterat urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor specifice Dreptului penal, insistând pe aspectele practice ale acestui domeniu, pe configurarea mai precisă a rolului şi potenţialităţilor juristului în aplicarea Dreptului şi în perfecţionarea deprinderilor în domeniul Științelor Penale.

Masterat Științe Penale

Afis Masterat SP

 

 

Programul de Masterat Științe Penale are ca obiectiv specializarea şi aprofundarea ştiinţelor penale, în context interdisciplinar,formarea algoritmului exigenţelor psihologice în domeniu, a strategiilor psihotactice de interogare, a tehnicilor și metodelor moderne ale criminalisticii, pregătind specialiști capabili de a face faţă cerinţelor cooperării în plan european şi internaţional, pentru combaterea infracţionalităţii.

Citește mai mult:Masterat Științe Penale

SP - Biblioteca virtuală 9

SP - Sinteze si intrebari orientative SP 2

Trebuie să vă autentificați pentru a vedea conținutul acestei categorii.

Autentificarea se face asemănător Platformei Blackboard.