Departamentul de Ştiinţe Economice

Director Departament:
Conf.univ.dr. Pârvu Iuliana

 

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf.univ.dr. Iuliana Pârvu

2. Lector univ.dr. Adina Trandafir
3. Asist. univ. dr. Claudia Guni

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Economice

Planul de activitate al Departamentului de Științe Economice    2015-2016

Departamentul de Ştiinţe Juridice

Director Departament:
Conf.univ.dr. Topor Roxana Elena

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf. univ. dr. Roxana Elena Topor
2. Lector univ. dr. Ingrid Ileana Nicolau
3. Lector univ. dr. Liliana Marilena Lazăr

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Științe Juridice

Planul de activitate al departamentului de Științe Juridice