Aviz Ministerul Educației Naționale

OM privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a programelor postuniversitare

OM pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competențelor profesionale

Acreditare Programul de studii universitare de licență Management