Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul activităților de turism se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de domeniul fundamental de studii sau specializarea urmate şi anul în care au obţinut diploma respectivă, care își desfășoară activitatea în cadrul unităților turistice și care doresc formarea și/sau dezvoltarea competențelor manageriale specifice conducerii entităților socio-economice prestatoare de servicii turistice. Absolvind cursurile acestui program, specialiști cu experiență în domeniul serviciilor turistice, obțin și își dezvoltă un ansamblu de competențe profesionale necesar ocupării de funcții de conducere în cadrul unităților prestatoare de servicii turistice și exercitării responsabilităților specifice, în condiții de eficiență.

Domeniul

Management

Denumire program postuniversitar

Managementul activităților de turism

Durata programului (număr de ore)

180 ore

Perioada desfășurării programului

10 săptămâni pe parcursul anului universitar

Planul de învățământ/ Teme studiate

 1. Planificarea, organizarea, controlul și evaluarea organizațiilor prestatoare de servicii turistice (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 2. Managementul resurselor umane în organizațiile prestatoare de servicii turistice (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 3. Managementul calității în organizațiile prestatoare de servicii turistice (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 4. Comunicare în limbă străină (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 5. Mix-ul de marketing în serviciile turistice (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 6. Informatică managerială (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 7. Planificarea și organizarea activităților de cazare și de alimentație publică (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 8. Planificarea și organizarea activității agenției de turism (20 ore curs + 3 ore activități practice)

Competențele dobândite

Conducerea compartimentelor operaționale și funcționale ale unității turistice

Coordonarea administrării resurselor umane

Fundamentarea și implementarea programelor de marketing

Coordonarea activităţilor realizate prin furnizor şi parteneri

Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare

Adaptarea la cerințele pieţei prin promovarea inovaţiei şi a schimbării în unitate

Asigurarea sistemului de organizare funcțională a unităţii turistice

Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii turistice

Modul de evaluare a cunoștințelor

 1. Evaluare orală/scrisă pentru fiecare disciplină de studiu

 2. Examen final de certificare a competențelor profesionale asimilate, concretizat în elaborarea și susținerea unui proiect de absolvire care să verifice capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în cadrul programului

Numărul de credite transferabile

20 ECTS

Diploma obținută

Diplomă de studii postuniversitare de specializare

Condiții de înscriere (studii absolvite anterior)

Studii de licență

Acte necesare pentru înscriere

 • Fișa de înscriere

 • Copia xerox a diplomei de licență sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a foii matricole (suplimentul la diplomă) sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de naștere – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de căsătorie, în cazul candidaților care, după căsătorie, și-au schimbat numele – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a cărții de identitate – certificată de personalul secretariatului

 • 2 fotografii format 3/4

Taxă de înscriere

Taxa de studii

1.400 lei

Numărul ratelor

2 rate