Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul afacerilor se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de domeniul fundamental de studii sau specializarea urmate şi anul în care au obţinut diploma respectivă, care doresc formarea și/sau dezvoltarea competențelor manageriale necesare conducerii unor sisteme organizatorice. Absolvind cursurile acestui program, specialiști în domenii diverse, obțin și își dezvoltă un ansamblu de competențe profesionale necesare ocupării de funcții de conducere în cadrul entităților socio-economice și exercitării responsabilităților specifice, în condiții de eficiență. 

Domeniul

Management

Denumire program postuniversitar

Managementul afacerilor

Durata programului (număr de ore)

180 ore

Perioada desfășurării programului

10 săptămâni pe parcursul anului universitar

Planul de învățământ/ Teme studiate

 1. Analiza strategică a mediului extern și a mediului intern al organizației (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 2. Organizarea activităţilor specifice domeniului coordonat (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 3. Managementul resurselor umane (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 4. Marketingul activităților coordonate (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 5. Informatică managerială (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 6. Managementul echipei (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 7. Managementul calităţii activităţilor din cadrul structurii coordonate (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 8. Management financiar (20 ore curs + 3 ore activități practice)

Competențele dobândite

Elaborarea strategiei structurii organizaţionale conduse;

Organizarea activităţilor specifice domeniului coordonat;

Monitorizarea implementării strategiei;

Adoptarea deciziilor;

Marketingul activităţilor derulate;

Asigurarea calităţii activităţilor din cadrul structurii coordonate

Modul de evaluare a cunoștințelor

 1. Evaluare orală/scrisă pentru fiecare disciplină de studiu

 2. Examen final de certificare a competențelor profesionale asimilate, concretizat în elaborarea și susținerea unui proiect de absolvire care să verifice capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în cadrul programului

Numărul de credite transferabile

20 ECTS

Diploma obținută

Diplomă de studii postuniversitare de specializare

Condiții de înscriere (studii absolvite anterior)

Studii de licență

Acte necesare pentru înscriere

 • Fișa de înscriere

 • Copia xerox a diplomei de licență sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a foii matricole (suplimentul la diplomă) sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de naștere – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de căsătorie, în cazul candidaților care, după căsătorie, și-au schimbat numele – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a cărții de identitate – certificată de personalul secretariatului

 • 2 fotografii format 3/4

Taxă de înscriere

Taxa de studii

1.400 lei

Numărul ratelor

2 rate