Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul organizațiilor de învățământ se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, indiferent de domeniul fundamental de studii sau specializarea urmate şi anul în care au obţinut diploma respectivă, care doresc formarea și/sau dezvoltarea competențelor manageriale necesare în conducerea activităților derulate în cadrul organizațiilor de învățământ.

Domeniul

Management

Denumire program postuniversitar

Managementul organizațiilor de învățământ

Durata programului (număr de ore)

180 ore

Perioada desfășurării programului

10 săptămâni pe parcursul anului universitar

Planul de învățământ/ Teme studiate

 1. Management educațional – concept și niveluri de analiză (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 2. Tehnologia informației și a comunicațiilor în managementul educațional (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 3. Managementul comunicării (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 4. Planificarea strategică a activității unităților de învățământ (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 5. Politici de marketing în sistemul de educaţie şi învăţământ (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 6. Tehnici de îmbunătățire a calităţii în instituţiile de învăţământ (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 7. Management financiar în instituţiile de învăţământ (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 8. Managementul carierei în învățământ (20 ore curs + 2 ore activități practice)

Competențele dobândite

Proiectarea strategică a activităţii unităţii de învăţământ

Operaţionalizarea strategiei unităţii de învăţământ

Managementului operaţional al activităţii unităţii de învăţământ

Evaluarea activităţii unităţii de învăţământ

Monitorizarea activităţii unităţii de învăţământ

Relaţionarea cu factorii relevanţi

Modul de evaluare a cunoștințelor

 1. Evaluare orală/scrisă pentru fiecare disciplină de studiu

 2. Examen final de certificare a competențelor profesionale asimilate, concretizat în elaborarea și susținerea unui proiect de absolvire care să verifice capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în cadrul programului

Numărul de credite transferabile

20 ECTS

Diploma obținută

Diplomă de studii postuniversitare de specializare

Condiții de înscriere (studii absolvite anterior)

Studii de licență

Acte necesare pentru înscriere

 • Fișa de înscriere

 • Copia xerox a diplomei de licență sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a foii matricole (suplimentul la diplomă) sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de naștere – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de căsătorie, în cazul candidaților care, după căsătorie, și-au schimbat numele – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a cărții de identitate – certificată de personalul secretariatului

 • 2 fotografii format 3/4

Taxă de înscriere

Taxa de studii

1.400 lei

Numărul ratelor

2 rate