Orar         an 1 CEA sem.I         

Structura săptămâni impare/pare sem.I     

Calendar an universitar 2018-2019