Tipărire

Conferinta nationala 18 mai 2017 „Cultura economico-juridică. Tendințe și provocări privind educația în România” Volum lucrări

Conferinta nationala 12-13 mai 2016Cultura economico-juridică. Influența migrației asupra societății europene” Cuprins lucrări

Conferinta nationala FDAP CT 7 mai 2015 „Cultura socio-juridică, factor de echilibru în perioade criză” Cuprins lucrări

Conferinta nationala FMFC CT 6-7 mai 2015 „Oportunități și amenințări pentru economia românească Cuprins lucrări