Toți studenții/masteranzii care nu au achitat rata 4 până la data-limită de 15.05.2021, sunt rugați să contacteze Serviciul Contabilitate din cadrul Facultății sau să verifice această situație în contul UMS, pentru a determina cuantumul exact al penalizărilor necesare.