Începând cu 11.05.2020, plata online, prin transfer bancar, a taxelor de școlarizare de către studenții/masteranzii Facultății SJSE Constanța se face în noul cont bancar RO27RNCB0090013617400001 deschis la Banca Comercială Română. În cazul plății taxelor de școlarizare prin intermediul contului UMS (plata cu cardul bancar), procedura de achitare a taxelor de școlarizare rămâne neschimbată.