CREDITE FĂRĂ DOBÂNDĂ

PENTRU STUDENŢI ŞI MASTERANZI

prezentare credite tineri 1 page 1

CEC Bank acordă studenţilor şi masteranzilor credite fără dobândă, garantate de stat, prin programul guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINEimplementat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50 din 21.06.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 516 din 22.06.2018 şi a normei de aplicare aferentă acestuia, prevăzută în Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.286, publicat în Monitorul Oficial nr. 821 din 25.09.2018.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 50/ 21.06.2018, pot beneficia de credite garantate de stat pentru formare profesională prin programul guvernamental „Investeşte în tine”:

 • - tineri între 16 şi 26 de ani, care pot accesa credite pentru studii în valoare de până la 40.000 de lei;
 • - persoane între 26 şi 55 de ani, care pot accesa credite de studii în valoare de până la 35.000 de lei;
 • - angajaţi, care pot accesa credite de studii suplimentare creditelor aferente categoriei de vârstă din care fac parte, în valoare de până la 20.000 de lei.

prezentare credite tineri 1 page 2Beneficiarii programului guvernamental „Investeşte în tine” trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

 • · să fie persoane fizice de cetăţenie română, cu domiciliul în România;
 • · să fie tineri între 16 ani împliniți la data solicitării creditului şi până la 26 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului, să fie cuprinşi în sistemul naţional de învăţământ sau să efectueze programe de specializare autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • · să fie persoane între 26 de ani împliniţi şi 55 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului, cuprinse în sistemul naţional de învăţământ;  
 • · persoanele neangajate trebuie să prezinte cel puţin un codebitor.

 Beneficiarii programului guvernamental „Investeşte în tine” trebuie să să ştie că:

 • · valoarea maximă a finanţării garantate de stat este de 40.000 lei, în cazul beneficiarilor cu vârste între 16 ani şi 26 de ani, respectiv 35.000 lei, în cazul beneficiarilor cu vârste între 26 ani şi 55 ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ;
 • · creditele pot fi suplimentate cu 20.000 de lei pentru beneficiarii angajaţi sau care se angajează pe perioada de creditare;  
 • · perioada maximă de creditare este de 10 ani;
 • · perioada de graţie acordată este cel puţin egală cu durata studiilor (ex: 2 ani – pentru studii de masterat şi 5 ani – pentru studii de licenţă plus masterat), dar nu mai mult de 5 ani de la data acordării creditului;
 • · dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditelor garantate de stat se suportă din bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP);
 • · plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi emise pentru anul 2019 este de 1000 de milioane de lei, conform HG 17/ 2019 pentru completarea art. 4 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''INVESTEŞTE ÎN TINE'', aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018;
prezentare credite tineri 1 page 3 prezentare credite tineri 1 page 4

În conformitate cu prevederile OUG nr. 50/ 21.06.2018, creditul pentru formare profesională acordat prin programul guvernamental „Investeşte în tine” poate acoperi următoarele categorii de cheltuieli ale familiei:

 • · plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;
 • · plata creşelor, grădiniţelor, şcolilor particulare;
 • · taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA, etc.;
 • · plata chiriei şi a utilităţilor;
 • · plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;
 • · cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări ştiinţifice şi concursuri;
 • · taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri;
 • · achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate.